Články, rady

Články, rady

Pečující osoba je jedinec, který se stará o jinou osobu, často svého blízkého, který může být nemocný, postižený nebo potřebující péči z jiných důvodů. Tato péče může zahrnovat poskytování fyzické péče (jako je pomoc při oblékání, koupání nebo přípravě jídla), emocionální podporu, administrativní úkony (například plánování lékařských návštěv nebo...

PnP

14.02.2024

Co je PnP? - příspěvek na péči.