Kdo je pečující?

12.03.2023


Pečující osoba je v obecném významu ten, kdo pomáhá (poskytuje služby) druhým, kteří z důvodu svého zdravotního nebo psychického stavu nemohou nebo nedovedou vykonávat činnosti vedoucí k vlastní samostatnosti a soběstačnosti.

V našem případě tedy pečující osoba může být rodinný příslušník nebo jakákoli jiná osoba, která pečuje o druhého většinou v domácím prostředí a váže je k sobě blízký vztah (partnerství, přátelství, rodičovství, jiná rodinná vazba). V těchto případech pečovatel nepobírá mzdu, ale rodina nebo rodinná jednotka může být zajištěna různými dávkami a příspěvky (příspěvek na péči o osobu blízkou, peněžitá podpora v mateřství, rodičovský příspěvek).

Pečující osoba se může starat o:

  • zdravé nezletilé děti (v tomto případě se budeme věnovat specifikum péče o velmi malé děti před nástupem do předškolních zařízení)
  • chronicky nemocné děti a mladistvé, děti po úraze, děti jakéhokoli věku s vážným onemocněním
  • děti, mladistvé a dospělé osoby se zdravotním postižením (jakýkoli druh handicapu)
  • partnery po úraze, akutních příhodách, dlouhodobých vážných onemocnění
  • rodiče a jiné rodinné příslušníky, kteří vyžadují z důvodu svého zdravotního a psychického stavu pomoc druhé osoby
  • děti i dospělé osoby v terminálních stádiích onemocnění