Pečovatelská služba

Služba je poskytována na území:

 • Brno

 • Újezd u Brna
 • Pozořice - okolí
 • Střelice
 • Bílovice nad Svitavou - okolí

Provozní doba pečovatelské služby je denně od 7 do 20 hod.

 • O klienty pečují pracovníci v sociálních službách v jejich domácím prostředí.

Základní činnosti:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Pomoc při přípravě a podání jídla a pití
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředním

Posláním poskytované služby je:

Pečovatelská služba Generace Care z.ú., zajišťuje pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

 • služba je poskytována na území měst: Brno, Újezd u Brna, Pozořice - okolí, Střelice, Bílovice nad Svitavou - okolí

Cíle:

Poskytovat, co nejširší komplex služeb tak, abychom poskytli účinnou pomoc uživatelům a jejich rodinám podle jejich potřeb a dále abychom uživatelům umožnili 

 • kvalitní život v jejich přirozeném prostředí 
 • zachovat jejich dosavadní sociální vazby 
 • co nejvíce oddálit jejich pobyt v ústavních zařízeních 

Proč pečovatelská služba?

 • Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve v posledních desetiletích se přenesla léčbu do ústavů, mimo domov.
 • Dnešní doba však stále více umožňuje dalším a dalším osobám léčit se doma, kde se o ně starají kvalifikované pečovatelky.
 • Dnes může probíhat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu na nemocničním lůžku jen těžko myslitelná.

Výhody

 • udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci
 • zlepšuje psychický a fyzický stav klientů a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny
 • snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu uzdravení)
 • zajistí Vašim blízkým maximální a profesionální péči     

Cílová skupina

 • senioři 
 • osoby s chronickým onemocněním 
 • osoby se zdravotním postižením 
 • rodiny s dítětem/dětmi 

 Věková kategorie klientů 

 • bez omezení věku 

Kapacita služby

 • 50 klientů / měsíc