Budeme o Vás pečovat doma, paní/pane! II

Projekt vznikl za podpory Nadace EP Corporate Group – Děkujeme

Cílem projektu 

je zlepšení kvality života seniorů, kteří se ocitli v závěru svého života v tíživé životní situaci, jsou odkázáni na péči druhých a chtějí zůstat ve svém domácím prostředí – a primárně tak chtějí oddálit nutnost trvalé péče o ně mimo jejich domov. 

Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím kombinace 3 projektových aktivit. 

Díky nadačnímu příspěvku a zapojením do některé z projektových aktivit získá během 2 let podporu minimálně 290 seniorů.

AKTIVITA 1 – ZVÝŠENÁ PÉČE O SENIORY 

Nad rámec dosavadní poskytované terénní pečovatelské služby budou 3 pečovatelé u vybraných seniorů vykonávat zvýšenou péči.


AKTIVITA 2 – NÁKUP KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

V projektu, který nyní realizujeme, jsme zřídili a vybavili Půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Ta se shledala s velkým zájmem se strany seniorů zapojených do projektu, tak také se zájmem dalších seniorů na Brněnsku. 

Většina z pořízených pomůcek je půjčena nebo se čeká na jejich vrácení, aby byly znovu půjčeny. Za tento stav jsme velmi rádi, protože vidíme hospodárnost vynaloženého nadačního příspěvku a také spokojené seniory nebo rodiny, které o ně pečují. 

Z důvodu velkého zájmu a také opotřebení nebo zničení pořízených pomůcek bychom proto chtěli dokoupit další potřebné pomůcky. 

Z nadačního příspěvku jim bude zakoupena pomůcka, kterou v současnosti aktuálně potřebují a nemohou na ni z finančních důvodů dosáhnout nebo jim bylo pořízení pomůcky ze strany pojišťovny zamítnuto. 

Pomůcka jim bude zapůjčena po dobu, kdy ji budou potřebovat, poté bude vrácena zpět naší organizaci k zapůjčení jinému seniorovi. 

Správný výběr, používání a umístění pomůcek v domácnostech seniorů budeme konzultovat s ergoterapeutem.

AKTIVITA 3 – ERGOTERAPIE 

Těmto seniorům zajistíme ergoterapii. Terapie bude vedena s cílem udržet a případně zlepšit jejich hybnost, sebe obslužnost, každodenní pracovní činnosti v domácnosti, koordinaci, jemnou i hrubou motoriku, mozkové funkce atd. 

Součástí terapie bude také nácvik správného používání nově pořízené pomůcky. Terapii povede zkušený vyškolený ergoterapeut, který u každého seniora na základě diagnostiky stanoví plán terapie. 

Z našeho pohledu se jedná o inovaci, neboť většina organizací, které nabízejí terénní pečovatelskou službu, terénní ergoterapii seniorům nenabízí. 

Jedním z hlavních důvodů je jistě to, že seniorovi nebo jeho rodině jde primárně o zajištění základních potřeb (hygiena, jídlo, bezpečnost atd.) a na ostatní služby jim nezbývají peníze. 

Případně služby ergoterapeuta nejsou poskytovány v domácím prostředí (např. v Brně dle databáze na www.ergoterapie.cz neposkytuje terénní ergoterapii žádné zařízení).