Potravinová pomoc

Generace Care z.ú. spolupracuje s   Potravinovou bankou pro Brno a 

Jihomoravský kraj, z s., která je součástí České federace potravinových bank.

Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají ke koncovým klientům - dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi. 

Důvodem, proč vznikly Potravinové banky je:

  • zabránit plýtvání potravinami a současně pomoci odstranit chudobu a hlad
  • obnovovat solidaritu mezi lidmi
  • získávat potraviny a zjišťovat jejich distribuci potřebným


  • Kontaktní osoba pro zájemce o potravinovou pomoc je p. Patáková, na předání je možné se domluvit telefonicky na 773 750 537.