Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu GENERACE CARE, z.ú.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016777

Předmětem projektu bylo pořízení 3 hybrid automobilů pro pečovatelskou službu GENERACE CARE z.ú. přispívající ke zkvalitnění a zefektivnění poskytování terénních sociálních služeb. Pořízené automobily splňují podmínky zvýšené energetické účinnosti výzvy č. 101 REACT EU. Organizace tak rozšířila svoje pole působnosti a zajistila tak bezpečnější a plynulejší převoz osob.    

Poradenské a výcvikové centrum pro pečující osoby na Brněnsku

Registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_014/0000424


Projekt je zaměřen na CS neformálních pečujících na Brněnsku, kde působí naše organizace. V rámci projektu je vybudováno Poradenské a výcvikové centrum v Brně, které nabízí podporu, vzdělání a nácvik praktických dovedností potřebných pro péči o osoby závislé na péči. Pečující se mohou vzdělávat a sdílet své zkušenosti také během seminářů a rovněž se jim v případě potřeby dostane podpory psychologa a právníka.