Svět pečujících II.

Svět pečujících Vás provede a poradí světem lidí, kteří pečují o své blízké.


Popis SVĚT PEČUJÍCÍCH II. se zaměřuje na přednášky (poradenské a diskuzní) pro neformální pečující a širokou veřejnost.

Přednášky budou probíhat v průběhu roku 2022 a budou se konat pravidelně každý měsíc. 

V daném měsíci proběhne tady vždy přednáška zaměřená na neformální pečující a dále přednáška pro laickou veřejnost. 

Přednášky budou probíhat pod vedením sociálního pracovníka a rodinného průvodce, který má zkušenosti s péčí o blízkou osobu. 


V průběhu roku 2022 budeme pořádat různé přednášky a besedy, kde bude spousta informací a možností se potkat.


Pokud potřebujete konzultaci nebo jenom pomoc 

volejte na tel: 773 750 537