Služby


 • Pro klienty jsme tu denně od 7 hod. do 20 hod (včetně víkendů a svátků). 
 • Celodenní péči jsme schopni zajistit po domluvě.
 • Služba je určena starším lidem s různým stupněm soběstačnosti a rodinám, které chtějí zajistit důstojný a kvalitní život pro své blízké. 
 • Zajišťujeme péči i u dlouhodobě imobilních klientů.
 • O klienty pečují profesionální pečovatelky v jejich domácím prostředí s ohledem na jejich bezpečnost, zdravotní stav a individuální potřeby. 
 • Služba je poskytována na území města Brna a jeho okolí.


Základní činnosti:


 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Pomoc při přípravě a podání jídla a pití
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředním
 • A další služby po domluvě