POSLÁNÍ SLUŽBY
Terénní pečovatelská služba - Generace Care z.ú.

Posláním poskytované služby je:

 • Pečovatelská služba Generace Care z.ú., zajišťuje pomoc občanům z Brna, převážně seniorům a zdravotně postiženým od 19 let, kteří si nemohou samostatně zajistit základní životní potřeby v jejich přirozeném prostředí. 
 • služba je poskytována na území města Brna.

Cíle:

 • Poskytovat, co nejširší komplex služeb tak, abychom poskytli účinnou pomoc uživatelům a jejich rodinám podle jejich potřeb a dále abychom uživatelům umožnili

  * kvalitní život v jejich přirozeném prostředí

  * zachovat jejich dosavadní sociální vazby

  * co nejvíce oddálit jejich pobyt v ústavních zařízeních

Proč pečovatelská služba?

 • Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve v posledních desetiletích se přenesla léčbu do ústavů, mimo domov.
 • Dnešní doba však stále více umožňuje dalším a dalším osobám léčit se doma, kde se o ně starají kvalifikované pečovatelky.
 • Dnes může probíhat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu na nemocničním lůžku jen těžko myslitelná.

Výhody

 • udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci
 • zlepšuje psychický a fyzický stav klientů a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny
 • snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu uzdravení)
 • zajistí Vašim blízkým maximální a profesionální péči     

Cílová skupina

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením 
 • senioři 
 • kapacita 50 klientů/měsíc

 Věková kategorie klientů 

 • mladí dospělí (19 - 26 let)

 • dospělí (27 - 64 let)

 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)