POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním poskytované služby je:

 • Pečovatelská služba Generace Care z.ú., zajišťuje pomoc občanům z Brna a jeho okolí, převážně seniorům a zdravotně postiženým od 19 let, kteří si nemohou samostatně zajistit základní životní potřeby v jejich přirozeném prostředí. 
 • služba je poskytována na území města Brna a jeho okolí

Cíle:

 • Poskytovat, co nejširší komplex služeb tak, abychom poskytli účinnou pomoc uživatelům a jejich rodinám podle jejich potřeb a dále abychom uživatelům umožnili

  * kvalitní život v jejich přirozeném prostředí

  * zachovat jejich dosavadní sociální vazby

  * co nejvíce oddálit jejich pobyt v ústavních zařízeních

Proč pečovatelská služba?

 • Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve v posledních desetiletích se přenesla léčbu do ústavů, mimo domov.
 • Dnešní doba však stále více umožňuje dalším a dalším pacientům léčit se doma, kde se o ně starají kvalifikované pečovatelky.
 • Dnes může probíhat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu na nemocničním lůžku jen těžko myslitelná.

Výhody

 • udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci
 • zlepšuje psychický a fyzický stav klientů a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny
 • snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu uzdravení)
 • zajistí Vašim blízkým maximální a profesionální péči, kterou jim sami nemůžete nabídnout

Cílová skupina

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením