Služby

Terénní pečovatelská služba - Generace Care z.ú.


  • Pro klienty jsme tu denně od 7 hod. do 20 hod (včetně víkendů a svátků)- provozní doba u klientů. 
  • Služba je určena osobám od 19 let s různým stupněm soběstačnosti
  • Zajišťujeme péči i u dlouhodobě imobilních klientů.
  • O klienty pečují profesionální pečovatelky v jejich domácím prostředí s ohledem na jejich bezpečnost, zdravotní stav a individuální potřeby. 
  • Služba je poskytována na území města Brna a jeho okolí.


Základní činnosti:


  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně
  • Pomoc při přípravě a podání jídla a pití
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředním